Palouček

6 / Zpívá Sysel III

Jelene ach Jelene
tys jediný můj přítel
trápení mne k zemi táhne
jako těžký pytel

Však víš dobře co je se mnou
co mou duši drásá
nepřestává přes zlá slova
zářit její krása

Znám tě léta často chodím
na palouček v lese
povídáme ty mi zpíváš
zkrátka dobře je se

Zatrub prosím pěknou píseň
však ty jich znáš fůry
neb mé srdce pro mou lásku
oblétají můry